Aparat do znieczulenia jest nieodłącznym elementem zabiegów w znieczuleniu ogólnym. "Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie (np. ośrodka oddechowego odpowiadającego za regularne oddychanie)" [1]. Aparat do znieczulania zapewnia podtrzymanie funkcji życiowych pacjenta, a wchodzący w skład stanowiska respirator anestezjologiczny przejmuje funkcje oddechowe. Monitoring funkcji życiowych odbywa się z wykorzystaniem kardiomonitora w konfiguracji standardowej (EKG, HR, RR, SpO2, PR, NIBP, Temp) lub kardiomonitora anestezjologicznego z modułem gazów anestetycznych  (AA / gazy anestetyczne - automatyczna detekcja środka, CO2, N2O, O2 - pomiar tlenu z wykorzystaniem czujnika galwanicznego lub paramagentycznego).

"Elementy składowe znieczulania ogólnego to [1]:

* zniesienie świadomości (hypnosis)

* zniesienie bólu (analgesia)

* zwiotczenie mięśni szkieletowych (relaxatio)

* zniesienie odruchów (areflexia)

Stan wyłączenia wszystkich 4 czynności ustroju nazywamy anestezją."

 

W skład stanowiska do znieczulania ogólnego wchodzą:

- aparat do znieczulenia,

- respirator anestezjologiczny,

- układ okrężny z pochłaniaczem dwutlenku węgla,

- monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

- parownik środka wziewnego,

- ssak,

- monitor funkcji życiowych pacjenta / kardiomonitor, w tym pulsoksymetr, monitor EKG

- analizator gazów anestetycznych / kardiomonitor anestezjologiczny / kapnograf z pomiarem EtCO2,

- monitor głębokości uśpienia / znieczulenia,

- monitor oceny stopnia zwiotczenia mięśniowego NMT,

- zestaw laryngoskopów (do trudnej intubacji McCoy, Macintosh, Miller)

 

 [1] Ryszard Brus, Andrzej Danysz red., Zdzisław Kleinrok: Podstawy farmakologii dla lekarzy, farmaceutów i studentów medycyny. Wrocław: Wydawnictwo Volumed, 1996. ISBN 83-85564-26-8 za www.wikipedia.org

 

Monitory rzutu minutowego serca metoda nieinwazyjną Osypka Medical