Kapnograf stacjonarny

PC-900A Creative

z modułem Respironics CO2

oraz SpO2/PR

 

Kapnograf transportowy

UT-100C UTECH

z pomiarem CO2 w strumieniu głównym lub bocznym

oraz czujnikiem SpO2/PR

 

Kardiomonitor UP-7000

z modułem Goldwei CO2 (kapnograf)

 

Pomiar wartości EtCO2 - Kapnograf

 

Pomiar końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) znajduje szerokie zastosowanie w ratownictwie medycznym, na oddziałach intensywnej terapii do monitorowania wentylowanego przy użyciu respiratora pacjenta oraz na Bloku Operacyjnym etc.

Do pomiaru EtCO2 wykorzystuje się niezależne kapnografy lub moduły CO2 zainstalowane w kardiomonitorach, respiratorach, aparatach do znieczulenia ogólnego, defibrylatorach etc. Wśród urządzeń niezależnych należy wymienić kapnografy stacjonarne, kapnografy przenośne / transportowe oraz kapnometry. Kapnografy pozwalają na pomiar wartości EtCO2 (oraz bardzo często InsCO2 czyli wdechowego stężenia dwutlenku węgla oraz RR - częstości oddechów) jak również obrazują krzywą kapnograficzną ("Capnogram"). Kapnometry umożliwiają pomiar EtCO2 i RR bez obrazowania krzywej.

Przyjęty "normalny" zakres EtCO2 wynosi 35-45 mmHg. Zakres EtCO2 mierzony przez kapnograf to zazwyczaj 1-150mmHg. Przy kapnografach wyposażonych w obrazowanie warości częstości oddechów bardzo czesto uwzględniony jest regulowany alarm bezdechu (APNEA), używany zakres 5-60/120 oddechów na minutę.

Wskazane wartości mogą ulec zmianie w zależności od stanu oraz charakterystyki pacjenta.

Kapnografia należy do "przedszpitalnego postępowania standardowego w medycynie stanów nagłych i w przypadku pacjentów intubowanych daje istotny pogląd na wentylację, hemodynamikę i metabolizm" (1).

Stosuje się dwie główne metody pomiarów:

* pomiar CO2 w strumieniu głównym z wykorzystaniem adapterów CO2 instalowanych w układzie pacjenta - przykładem może być moduł Respironics CAPNOSTAT

* pomiar CO2 w strumieniu bocznym z wykorzystaniem linii próbkującej. - przykładem może być Respironics LoFlo.

Wartości mierzonych parametrów (EtCO2) "uzyskuje się przez spektrofotometryczne porównanie pochłaniania promieniowania podczerwonego przez gaz badany w stosunku do gazu referencyjnego (gaz o znanym natężeniu CO2)" (1). Czujnik CO2 w strumieniu głównym zawiera diodę LED emitującą falę oraz detektor mierzący natężenie światła, które do niego dociera.

 

Zależność EtCO2 i PaCO2 (partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood - ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w krwi tętniczej)

"Gdy stan płuc jest prawidłowy końcowo-wydechowe CO2 ściśle odpowiada PaCO2, może służyć do oceny skuteczności wentylacji pęcherzykowej" (2).

 

Kapnograf stanowi podstawowe wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów anestezjologii w szpitalach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Kapnograf wymienia lit.B - warunki wymagane, wyposażenie w wyroby - wyposażenie stanowiska instensywnej terapii. Kapnometr wymienia lit.C - warunki wymagane, wyposażenie w wyroby - wyposażenie stanowiska znieczulenia. Jako czynność podstawową w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii Załącznik nr 2 wymienia 18) kapnometria.

W kapnograf powinno być również wyposażone stanowisko znieczulenia ogólnego w ramach zespołu chirurgii jednego dnia.

 

(1) Frank Flake, Ratownictwo Medyczne. Procedury od A do Z.

(2) Choroby wewnętrzne Davidsona, Tom 1, str. 9.