Monitory parametrów hemodynamicznych ICON&Aesculon z nieinwazyjnym pomiarem Rzutu Serca niemieckiej firmy Osypka Medical

LINK Monitory Rzutu Serca

KONTAKT +48 535 944 668

 

Sprawdź ofertę cenową

* Monitor Rzutu Serca ICON

biuro@oferta-mdc.pl

 

Monitory Rzutu Serca pozwalają na pomiar szerokiego zakresu parametrów hemodynamicznych, takich jak:

Przepływ krwi:

* objętość wyrzutowa serca (SV)

* rzut minutowy serca (CO)

* tętno (HR)

System naczyniowy:

* naczyniowy opór obwodowy (SVR)

Kurczliwość serca:

* wskaźnik czasu skurczu (STR)

* indeks kurczliwości serca

* praca lewej komory

* indeks wydajności serca (CPI)

* okres przed wyrzutowy (PEP)

Poziomy płynów:

* zawartość płynów w klatce piersiowej (TFI)

* poprawiony czas przepływu (FTc)

Poziom natlenienia:

* dostawa tlenu / indeks (DO2 / DO2I)

Monitory Rzutu Serca można w szczególności stosować w leczeniu niewydolności serca, chorób układu krążenia, nadciśnienia, diagnozie wstrząsu kardiogennego oraz septycznego, a także przy badaniu wpływu i skuteczności leków.

Za "Złoty Standard" pomiaru rzutu minutowego serca uznaje się inwazyjną metodę Cewnika Swan-Ganza (technika termodylucji z użyciem cewnika tętnicy płucnej - PATD pulmonary artery thermodilution). Z zabiegiem wiążą się ryzyka możliwych powikłań wynikające z wysokiego stopnia inwazyjności. Konieczne jest zapewnienie wykwalifikowanego personelu oraz sterylnych warunków. Nieco mniej inwazyjne są techniki wykorzystujące wprowadzone wcześniej dostępny naczyniowe, wyliczające OC na podstawie analizy fali tętna: PiCCO, LidCO, Vigileo.Wśród metod całkowicie nieinwazyjnych należy wyróżnić ECHO oraz bioimpedancję klatki piersiowej (z wykorzystaniem elektrod umieszczonych na klatce piersiowej - pomiar zmian przewodności prądu). Metoda bioimpedancji pozwala na ciągły, bezbolesny i całkowicie nieinwazyjny pomiar szerokiego zakresu parametrów hemodynamicznych.

"Ocena hemodynamicznej funkcji układu krążenia jest niezwykle ważnym elementem diagnostyki i monitorowania chorych na oddziałach ratunkowych, intensywnej terapii, kardiologii czy pooperacyjnych. [...] Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ocena stanu krążenia ograniczona wyłącznie do pomiaru ciśnienia tętniczego, częstości pracy serca i ośrodkowego ciśnienia żylnego jest niekompletna" [1].

Wymóg posiadania "sprzętu do pomiaru rzutu serca - co najmniej 1 na cztery stanowiska intensywnej terapii" w zakresie "Wyposażenia oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii" nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i  intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Sprawdź również hasło kardiomonitor

 

[1] Elektryczna bioimpedancja klatki piersiowej. Thoracic electrical bioimpedance. Bartosz Żuchowski, Przemysław Guzik (Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Anestezjologia i Ratownictwo 2008; 2:434-442.